Fundacja Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych ANTYKWARIAT FOTOGRAFICZNY

Misja

Fundacja Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych „Antykwariat Fotograficzny” rozpoczęła działalność w sierpniu 2011 r.

Fundacja powstała z inicjatywy osób pragnących przede wszystkim rozpowszechniać i popularyzować fotografię analogową ze szczególnym naciskiem na jej klasyczne formy a także wspierać kulturę i sztukę oraz promować autorskie działania twórcze, w tym związane z fotografią dokumentalną.

Naszą ambicją jest stworzenie łatwo dostępnej przestrzeni dla edukacji i rozwoju fotograficznego dla jak najbardziej zróżnicowanej grupy odbiorców a także zwiększenie zainteresowania  fotografią klasyczną jako dziedziną sztuki.

Naszym celem jest także integracja środowiska fotograficznego oraz stworzenie sieci kontaktów
i współpracy z instytucjami artystycznymi, wydawniczymi i upowszechniania kultury a także instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

CO ROBIMY?

FOTOGRAFIA

– Głównym celem Fundacji jest działalność kulturalna i edukacyjna w zakresie upowszechniania fotografii analogowej i klasycznych technik fotograficznych

– Wspieramy wszelkie działania związane z fotografią dokumentalną

EDUKACJA

– Organizujemy warsztaty i kursy fotograficzne dla różnych grup społecznych, osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

KULTURA

– Organizujemy wystawy, spotkania autorskie i plenery fotograficzne.

AKTYWIZACJA

– Aktywizujemy, rozwijamy umiejętności i świadomość fotograficzną wśród różnych grup społecznych, osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

WSPARCIE

– Wspieramy i promujemy działania autorskie z zakresu kultury i sztuki.

PARTNERSTWO

– Skoncentrowanie Fundacji na działaniach w obszarze fotografii sprawia, że niemal każda grupa społeczna może stać się naszą grupą docelową. Dzięki temu możemy zaoferować współpracę partnerską wielu innym organizacjom.