Fundacja Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych ANTYKWARIAT FOTOGRAFICZNY

„Moje Wejherowo. Portret miasta”

„Moje Wejherowo. Portret miasta”

O projekcie

Wejherowo to miasto, w którym historia konfrontowana jest ze współczesnością, co sprawia że staje się mozaiką zawierającą niemal wszystkie charakterystyczne elementy jego powojennej historii.

Współczesna architektura sąsiaduje tu z PRL-owskimi blokami, a te z kolei z secesyjnymi kamienicami. Mieszkańcy żyjący tu od pokoleń stykają się z tymi napływowymi, zabieganymi, nie mającymi na nic czasu.

W obecnej dobie cyfryzacji wszystkiego, w czasach w których światem rządzi pieniądz i szybkość przekazu informacji, Wejherowo staje się miastem wymagającym refleksji, by polubić je i utożsamić się z nim.

Koncentrując się na relacjach człowiek – miasto i miasto – człowiek chcemy pokazać, że Wejherowo to miasto interesujące i warte poznania, w którym obok historii pojawia się współczesność.

Fotografie zostaną wykonane klasyczną techniką fotograficzną (analogową) na negatywnie czarno-białym 4×5 cala przy wykorzystaniu wielkoformatowego, drewnianego aparatu.

Projekt fotograficzny zakłada ukazanie relacji na linii człowiek – miasto i miasto – człowiek:

1. Mieszkańcy Wejherowa i ich relacja na linii człowiek – miasto

Ambicją projektu jest przedstawienie różnorodności mieszkańców, których często anonimowo mijamy na ulicy, a którzy swoją obecnością stanowią serce miasta. Zbiór portretów uwieczniłby „zwykłych ludzi” a także zarejestrował codzienność miasta. Fotografia dokumentalna ukazująca portret wewnętrzny miasta pozwoliłaby na ukazania jak żyją Wejherowianie, czym się zajmują, jakie mają pasje, zainteresowania itd. Ten swoisty portret socjologiczny ma na celu stworzenie unikatowych portretów przedstawiających przekrój mieszkańców Wejherowa XXI wieku.

2. Architektura oraz miejsca Wejherowa i ich relacja na linii miasto – człowiek

Projekt poza dokumentalną treścią ma również na celu zapis emocji i autorskiej obserwacji świata zewnętrznego – miasta i przemian w nim zachodzących.

Fotografie bez ludzi lecz jednocześnie naznaczone ludzką obecnością ukażą ślady działalności człowieka.

Projekt ma na celu:

  • Budowanie i umacnianie lokalnej tożsamości mieszkańców miasta, którzy żyją tu od pokoleń jak i nowych, napływowych mieszkańców
  • Rozbudzenie zainteresowania mieszkańców kulturą i sztuką, w szczególności zaś fotografią
  • Stworzenie unikatowych portretów przedstawiających przekrój mieszkańców Wejherowa XXI wieku
  • Uwiecznienie Wejherowian związanych w przeszłości i współcześnie z miastem
  • Przedstawienie różnorodności mieszkańców, których często anonimowo mijamy na ulicy, a którzy swoją obecnością stanowią serce miasta
  • Ukazanie za pomocą fotografii dokumentalnej portretu wewnętrznego miasta i jego codzienności
  • Poznanie mieszkańców Wejherowa a także dziejów miasta i jego rozwoju poprzez zebrane historie ludzi z nim związanych w postaci opowieści – wywiadów
  • Przedstawienie miasta i przemian w nim zachodzących

W tematyce projektu szczególnie koncentrujemy się na miejscach i osobach związanych historycznie a także współcześnie z Wejherowem. U podstaw projektu leży założenie, by poprzez fotografię pokazać różne oblicza naszego miasta i rozbudzić wśród mieszkańców zainteresowanie kulturą faktu.

Organizator

 Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Wejherowa

Patronat medialny