Fundacja Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych ANTYKWARIAT FOTOGRAFICZNY

Warsztaty – regulamin rejestracji

  1. Warunkiem skutecznej rejestracji uczestnika na warsztat jest wpłata całości kwoty za uczestnictwo w wybranym warsztacie. Jest rejestracja na warsztat jest równoznaczna z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
  2. W przypadku gdy zainteresowanie warsztatami przekroczy maksymalną liczbę miejsc zobowiązujemy się do zorganizowania dodatkowych warsztatów w innym terminie.
  3. Ilość osób na jednym warsztacie jest z góry określona. W przypadku gdy zainteresowanie warsztatami nie przekroczy minimalnej ilości osób, wówczas zastrzegamy sobie możliwość zmiany daty przeprowadzenia warsztatów lub odwołania warsztatów.
  4. W przypadku odwołania warsztatów lub w przypadku gdy po zmianie terminu osoba zarejestrowana nie będzie mogła wziąć udziału w warsztacie, opłata za warsztat zostanie zwrócona uczestnikowi.
  5. Warsztat jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w niektórych warsztatach pod warunkiem że przyjdą z opiekunem.